Bindvävsmassage (Tyska Klassiska)


Hur går behandlingen till?


De första behandlingarna börjar med något som kallas ”Lilla-grundbehandlingen”. Den genomförs med patient sittande på en pall. I de fall du inte kan sitta p.g.a. dina besvär, genomförs behandlingen liggande på sidan ovan på en massagebänk. Behandlingen sker med drag s.k. bindvävsdrag och endast med hjälp av att fukta fingrarna i vatten. Detta för att skapa bättre friktion vid bindvävsdragen. Vid behandlingen ”Lilla-grund” så sker de flesta drag vid och runt bäckenet samt runt diafragma. Behandlingen är kraftfull men säker, då den inte behandlar delar av kroppen där nervsystemen är direkt ihopkopplade med viktiga inre organ.Hur fungerar Bindvävsmassage?


Bindvävsmassage är en rehabiliterande massagemetod som används vid många olika tillstånd/sjukdomar.

Bindvävsmassagen är en vetenskapligt beprövad massageform som utvecklades vid Universitetssjukhuset i Freiburg på 1930-talet av läkare och sjukgymnaster. Bindvävsmassage förstärker andra manuella terapier.Bindvävsmassage kan användas som:


▪ Idrottsmassage

▪ Cirkulationsmassage

▪ Nervmassage

▪ LedmassageVid idrottsskador och efter operationer bildas ärrvävnad. Ärrvävnaden ger ofta upphov till smärta, cirkulationsnedsättning och rörelsehinder. Detta kan upplevas som att ”kostymen är för trång”. Det spänner och ”drar” i vävnaden när man rör sig.

Även långvarig fysisk ansträngning, psykiska eller fysiska smärtillstånd samt cirkulationsrubbningar skapar förändringar i bindväven. Vid dessa och andra liknande symptom är bindvävsmassage en beprövad metod som påverkar både nervsystemet och blodcirkulationen på ett positivt sätt.Gör Bindvävsmassage ont?


Bindvävsmassage ska inte göra ont. Om det gör ont, ändrar jag på bindvävsdragen så att behandlingen kan genomföras utan smärta.


Kombinera YOGA och BINDVÄVSMASSAGE


Vid olika besvär kan Bindvävsmassagen förstärka effekterna av YOGA. Vid muskelspänningar som inte ger med sig, hur mycket man än töjer inom Yogan, där kan Bindvävsmassagen lätta på kroppens spänningar och möjliggöra för Yogan att verka töjande på muskulaturen. Detta är bl a ett av syftena med att erbjuda Yoga, att klienten kan erbjudas ett effektivare och roligare sätt att med Bindvävsmassagen och Yogan självläka.