Självläkningspodden - Läka genom att lyssna

Sälvläkningspodden
Självläkningspodden fokuserar på kroppens förmåga till självläkning. Kroppen har en förmåga att reparera och återställa kroppsliga och själsliga funktioner. Denna förmåga till självläkning kan delvis minska eller helt upphöra. En nedsatt självläkningsfunktion kan återställas.
Självläkningspodden fokuserar på kroppens förmåga till självläkning. Kroppen har en förmåga att reparera och återställa kroppsliga och själsliga funktioner. Denna förmåga till självläkning kan delvis minska eller helt upphöra. En nedsatt självläkningsfunktion kan återställas.

De flesta har sett hur kroppen själv läker en sårskada i huden. Många känner också till att denna förmåga att läka sår kan saknas, blödarsjuka. Vissa mediciner kan minska förmågan för blodet att koagulera, en vanlig medicin som har denna egenskap är Waran.

Under vårt liv varierar vår förmåga att läka och den är högst individuell. Ju mer man kan förstå och underlätta för denna förmåga, desto större inflytande kan man få över sin egen hälsa, långt upp i åren.

I självläkningspodden kommer jag att intervjua personer som på olika sätt jobbar med hälsa eller har en relation till hälsa och försöka förstå vad deras syn på självläkning är.

Det går alldeles utmärkt att skicka in frågor, även ljudfiler, till självläkningspodden. Ambitionen är att besvara frågorna i kommande poddavsnitt eller på bloggen som du finner på www.verold.se. Du kan även fråga/diskutera på verolds facebooksida.

Råden i självläkningspodden syftar till att skapa förståelse för kroppens egna förmåga till att förebygga ohälsa. Självläkningspodden uppmuntrar inte att man helt eller delvis avbryter sin medicinering för att övergå till självläkning och att man alltid konsulterar läkare innan man prövar alternativa metoder som helt eller delvis bygger på självläkning.
blog comments powered by Disqus